Poznáváme anglický venkov

Slovo venkov má všude v západním světě (řekněme od Slovenska na západ) zvláštní význam. Až trochu hanlivý. Lidé z venkova jsou považování za hloupější, nestyloví, balíci a podobně. V Anglii je to v podstatě to samé. Lidé z velkých měst mají náhled v podstatě stejný. Ale anglický venkov je krásný, plný dobrých lidí, přírody, zvířat. Viděli jste někdy seriál Vraždy v Midsammeru ? Tam krásně vidíte, jak funguje život na anglickém venkově. Každý každého zná. Každý vás brzo pozná ale sleduje co děláte.

Co mě zaujalo například ve Skotsku, je ale uzavřenost venkovské krajiny. Jakmile jsme vyjeli za město, okamžitě se ze země zvedla kamenná zídka. Asi metr vysoká zed sloužila po staletí jako jasně viditelná hranice mezi soukromými pozemky. Soukromé vlastnictví je v Anglii velmi chráněno a považováno (i když vše vlastně vlastní panovník). Přitomnost zdí je nekonečná. V podstatě jsme v obydlené krajině nemohli najít ani dostatečný plac na rozdělání stanu. Zídky zkrátka končily přímo u pozemku majitele. Jinak je krajinná skladba velmi podobná české přírodě. Střídají se louky s poli a mezi nimi je často remíz (nebo zídka). Jediné co docela chybí jsou lesy. Těch je v Anglii málo a jejich plocha příliš neroste.

Poté vjedete do vesnice. Ty jsou roztahanější než ty naše. Domy jsou od sebe vzdáleny. Neuvidíte tam řadu na sebe nalepených domů jako to bývá na jihu Moravy. Dá se říct, že to jsou všechno samoty. Anglická vesnice je reprezentována klasickými autoritami – institucemi. Všemu vévodí kostel. Anglikánská církev je nejrozšířenější (hned za ní asi islám..). Všichni jsou samozřejmě věřící, ale do kostela na pravidelné mše mnoho lidí nechodí. Ke kostelu patří i fara. Další klasická instituce je místní policie. Ti si samolibě pochvalují, jak je u nich pořádek a nic se nestane díky jejich ostřížímu policejnímu dohledu. Budova obecního úřadu je obvykle řadový domek, kde sedí starosta a pár úředníků. A poslední autoritou je škola. Jen pro základní stupeň a obvykle je pro ty menší.

Až pojedete do Anglie, vyjeďte někdy z prašných měst a zastavte se na venkově v penzionu staré panny. Projděte se po vesnici, po místních kopcích a loukách. Určitě načerpáte spoustu síly a energie.