Punková anglie 70. let

Punk je označován hlavně jako anglický hudební styl, protože se uvádí že vznikl v Anglii. To ale není úplně tak pravda. Hnutí punk vznikalo postupně téměř deset let, než se v roce 1976 označil tento hudební styl a způsob života jako punk.
Předchůdce punk vznikal od poloviny 60. let v USA. Vesměr to byly amatérské středoškolské kapely, jejichž hudba vycházelá z tónů rocknrollu a rhytm and blues. Hudba byla velmi jednoduchá (2-4 tóny) a divoká, rychlá. Styl hudby se od té doby příliš nezměnil. V amerických začátcích také nebyly drogy a specifická punk móda jak ji známe dnes.
Kapely hrály bez nároku na peníze na malých koncertech. Neměly žádné peníze a proto bylo vydáno (nahráno) jen pár singlů, dnes těžko sehnatelných.  Vrchol této fáze byl kolem 1966.
Angličtí teenageři začali hudbu úspěšně napodobovat. Začalo vznika mnoho už i komerčně úspěšných kapel (namátkou třeba The Who). Mladí Angličané to také nebrali jen jako hudbu a celý životní styl. Ten byl zaměřený anarchisticky. Odklonění od pravidel, zákonů a povinností. Mladí nechtěli, aby jim někdo vnucoval jejich názory. Cokoli bylo od vlády, punk zavrhoval. Vyzdvihoval hodnoty jako přátelství, jedinečnost, svoboda projevu apod. Naopak kritizoval honbu za penězi, mocí, politickou kariérou. Lze říct, že základem punk je provokace. Postupně se však tyto opačné názory než většinová společnost přehouply ke drogám, kriminální činnosti a nespořádanému životu. Samozřejmě, že britská vláda tento styl života mladých lidí nijak nepodporovala.
angličtí punkeři

V anglii se také začala rozvíjet punk móda tak jak ji známe dnes. Původně punkeři nenosili na hlavě pankáče, špendlíky v bundách, cvočkové kanady apod. To začalo až v roce 1976. Hlavním cílem oblékaní je šokovat.
Číro – je speciální úprava vlasy, které jsou vystuženy na stojáka do jedné řady od čela až na zátylek. Hlavním smyslem bylo odlišení od hnutí skinheads.
Cvočky – na všech částech (zejména) tmavého oblečení se připínají cvočky, špendlíky a zicherky.
Obojek – často se používá něco jako psí obojek. Může být vyzdoben cvočky ale i bodáky (ostré či tupé). Obojek je brán jako symbol otroctví. Symbol podrobených občanů, kteří se sami nemohou rozhodovat a dělat co sami chtějí.

V dnešní době se i punk jako styl roztříštil do více subkultur. Hodnoty, styl hudby i oblékání však přetrvávají víceméně beze změny od počátku punku. Dnešní punkeři, kromě klasického anarystického přístupu k vládnoucí třídě, se angažují i v dalších celospolečenských otázkách. Životní prostředí, ochrana zvířa, rovnoprávnost, LGBT, boj proti globalizaci apod.